Shop
0

Samfunnsansvar og bærekraft

Som en betydelig aktør innen verktøy og verktøyløsninger, med fokus på løsninger som gir våre kunder en mer driftseffektiv hverdag, har vi også et stort ansvar for hvordan vi påvirker andre til å tenke bærekraftig og skape velfungerende arbeidsforhold i forhold til prinsippene vi selv streber etter, relatert til Lean 5S.

Lean 5s
Lean 5S er for oss en filosofi om at vi hele tiden kan bli litt bedre. Vi prøver kontinuerlig å bli mer effektive, unngå sløsing med ressurser, ha bedre flyt i våre prosesser, og ikke minst ha fokus på å øke kvaliteten på egenproduserte løsninger så de varer lengre. En bonus med denne filosofien er at det ofte vil redusere driftskostnader og vi kan levere bedre produkter, raskere til våre kunder.

 

Et av våre mål er å ha null skader på mennesker, miljø og materiell.
Vi fokuserer på mennesker, som er vår viktigste ressurs. De sosiale forholdene er avgjørende for at mennesker skal føle seg trygge og holde seg skadefrie på arbeidsplassen, samt at trivselen er viktig for at våre ansatte skal glede seg til å dra på jobb. 

 

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn bedrift og oppfyller mange viktige krav i forhold til HMS og ansattes rettigheter. Det er for oss en selvfølge å aktivt bidra til å sikre våre arbeidsplasser, både fysisk og økonomisk.

 

I tillegg er vi opptatt av at våre leverandører også kan vise til gode arbeidsforhold, så vi kan bidra til bærekraftige samfunn og sikre ansvarlige innkjøp. 

 

Som medlem i Grønt Punkt Norge, ønsker vi å ta vår del av miljøansvaret, spesielt knyttet til innsamling og gjenvinning av emballasje.

 

 

Klima og miljø
Vi skal ta nødvendige grep for å bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Som en del av FNs bærekraftsmål, har Regjeringen et uttalt mål om å redusere utslippene av klimagasser med 90% innen 2050. Vi har allerede tatt grep for å redusere forbruket av fossil energi gjennom energisparing og nye energiløsninger.

Allerede når vi satte opp vårt bygg var dette et viktig tema. Derfor gjenbruker vi varme fra produksjon av verktøyløsninger til oppvarming av lagerlokaler. Vi har også montert LED-belysning i hele bygget, for å spare forbruket av energi.

 

 

Fosens største solcelleanleggFosens største solcelleanlegg
Vi ønsker å ta en del av samfunnsansvaret rundt bærekraft og går gjerne i front som et godt eksempel. Sommeren 2023 installerte vi 646 solcellepaneler på taket av våre lokaler i Industriveien 1 på Brekstad. Det er Fosens største solcellepark på dette tidspunktet. 

 

Med en forventet årlig produksjon på 276.000 kilowatt, vil vi være 100% selvforsynt med bærekraftig energiproduksjon i periodene det er godt med sol. Vi mener dette er en samfunnsøkonomisk og bærekraftig løsning som tar vare på miljøet.

 

Vi håper dette kan inspirere andre til å følge vårt eksempel og iverksette lignende miljøvennlige tiltak.

 

 

 

 

 

 

 

 


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraftsmålene gjelder alle land i verden, og består av 17 overordnede hovedmål og 169 mer spesifikke delmål. Hovedsakelig handler bærekraftsmålene om å oppnå bærekraftig samfunnsutvikling innen tre områder: økonomisk, sosialt og miljømessig. Vår tilnærming til bærekraftsmålene kommer naturlig for oss, da dette er metoder vi allerede arbeider med, gjennom fokus på Lean 5S. Vi skal fortsette å ha fokus på dette og kan alltid bli litt bedre.

 

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Som tidligere ovenfor er et av våre mål null skader på mennesker og trygge arbeidsplasser. Dette finner vi igjen i bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Spesielt fordi det inneholder delmål om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

 

 

Industri, innovasjon og infrastruktur
Gjennom våre utviklingsamarbeid innen både offentlig og privat sektor, med nær tilknytning til det norske Forsvaret, utdanningsinstitusjoner, flyindustri og annen industri, bidrar vi med innovasjon for økt produktivitet og bedre infrastruktur.

 

 

 

Ansvarlig forbruk og produksjon
Det er viktig for oss å ha ansvarlig forbruk og produksjon. Dette kan kobles til bærekraftsmål 12 om nettopp ansvarlig forbruk og produksjon. Her finnes delmål som virksomheter i stor grad kan påvirke direkte innen avfall/ombruk, håndtering og utslipp av kjemikalier, samt styring av bærekraftsarbeidet.

 

 

Stoppe klimaendringene
Gjennom vårt engasjement som sertifisert bedrift av Miljøfyrtårn programmet, lages det klimaregnskap til virksomheten basert på våre data. Denne bevisstgjøringen rundt direkte og indirekte utslipp av klimagasser er viktig for å nå bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene.

 

 

Livet i havet
Som en del av vårt ansvar i forhold til gjenvinning og håndtering av avfall, er vi med på å redusere utslipp av mikroplast og forurensning av vann. Det er naturlig at disse temaene kobles til bærekraftsmål 14 om livet i havet.

 

 

 

Fred og rettferdighet
Vi mener det er viktig at norske bedrifter involveres i arbeidet med utvikling av løsninger og spesialtilpassede systemer for Norges spesifikke behov. Som bidragsyter til det norske Forsvar og utdanningsinstitusjoner gjennom blant annet innovasjonspartnerskap med Forsvarsbygg, samt mange andre effektive verktøløsninger, er vi med å styrke Forsvarets evne til å bidra til stabilitet gjennom internasjonale operasjoner.

 

 

 

Kontakt oss gjerne
Vi svarer gjerne på spørsmål knyttet til vårt engasjement for bærekraft og samfunnsansvar. Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt dette eller om du ønsker å komme innom og få gode råd om du har planer om å anlegge eget solcelleanlegg til egenproduksjon av energi.

 

E-post: post@fosen-tools.no | Telefon: +47 7251 5120 | Besøksadresse: Industrigata 1, 7130 Brekstad.

 

12.07.2023